MSSK - Mittsveriges Sportvagnsklubb

Klubben för ALLA sportvagnsentusiaster

Midsommar-trackday torsdag 24/6 kl. 18:00-21:00

Anmälda
Jonas Grahn - BMW M2 Comp
Texas Tannemark - BMW M3
Peter Mullaart - Radical Prosport
Rickard Bengtsson - BMW 330ci

Förnya medlemsavgiften för 2021

Profilkläder och reklamprodukter

Nyheter

Kvällen den 14 juni klockan 18:00 på Mittsverigebanan kommer vi köra en brand och räddningsgenomgång för framförallt funktionärer men naturligtvis är alla MSSKs medlemmar också välkomna.

Anmäl dig till MSSKs funktionärsbank och anmäl dig som funktionär till våra event. Vi erbjuder en ersättning motsvarande 1:1, d.v.s. funktionär kväll, fri körning en kväll, funktionär förmiddag, fri körning en för- eller eftermiddag etc.