MSSK - Mittsveriges Sportvagnsklubb

Klubben för ALLA sportvagnsentusiaster

Kallelse till Årsmöte

Härmed kallas MSSKs medlemmar till årsmöte den 21:a mars 2021 klockan 15:00 via Teams

Nominering till styrelse 2021-2022


Bokning racingkurs


MSSK planerar 2021


Profilkläder och reklamprodukter

Nyheter

Årsmöte MSSK

17.02.2021

Söndag den 21:a mars klockan 15:00 kommer MSSK att hålla årsmöte. På grund av rådande Corona-situation kommer mötet hållas via Teams.

Trackweek

01.01.2021

"Road legal Supercars crossing northern Scandinavia under the Midnight Sun. Three of the best race tracks in this part of the world. No noise limits, flat out! Only one concern, you are limited to one set of tires during this epic 2000 km adventure."