Anmälan till årets sista bankörning

MSSK och Mittsverigebanan arrangerar en privat spontankörning nu på fredag den 13/9 mellan 15:00-tills-det-börjar-skymma för speciellt inbjudna. Vi kommer köra med open pit (dock max 10 bilar samtidigt på banan).

Notera att detta är ett SMA-arrangemang så om du inte har en SMA-licens så måste en sådan lösas på plats (200kr), i övrigt är arrangemanget fritt!

OBS! Föranmälan senast onsdag den 11/9 kl 12:00. Vid färre än 6 anmälda ekipage förbehåller vi oss rätten att ställa in.