Engångslicens

Din engångslicens är registrerad. För att den skall vara giltig måste den betalas innan körningen påbörjas.

Obs! Skall du ha medåkare så måste även han eller hon antingen ha en giltig SMA-ettårslicens eller teckna en engångslicens. För att registrera en ytterligare engångslicens, klicka här.

Betalning sker genom att 200 kronor per engångslicens skickas via Swish till 123 610 96 56. Märk betalningen med förarens namn även för eventuell medåkare