Resultat av frågeformulär runt MSSK trackdays 2020

Läs synpunkterna och våra kommentarer/åtgärder. PDF-filen måste förstoras/zoomas in för att kunna läsas och skall ej skrivas ut