Anmälan till Funktionärsbanken

Inför 2021 öppnar vi Funktionärsbanken, detta då vi kommer behöva lite ytterligare hjälp med funktionärer för att effektivt och säkert kunna genomföra våra Trackdays. Vi erbjuder alla funktionärer från och med i år en kompensationsmodell baserat på ett 1:1-system. Mer info om de olika rollerna och vad det innebär att vara funktionär finner du här.

Det innebär att för varje kväll du jobbar får du en kostnadsfri kvällskörning i kompensation och för varje heldag en heldag en kostnadsfri heldag (eller två kvällar). Ev. engångslicens måste dock lösas om SMA årslicens saknas. Om du inte kör själv du kan överlåta kompensationen till någon annan alternativt få kontanter (300 kronor kväll/halvdag och 700 kronor heldag) istället. 

Cirka 4-5 dagar innan respektive event kommer en förfrågan skickas ut om du kan delta, vi tillsätter rollerna enligt först-till-kvarnen-principen. Vet du redan nu vilka tillfällen du kan ställa upp, ange dessa datum under Övrigt nedan. 

Minimiålder är 18 år och körkort är ett krav och samtliga skall vid första deltagandet genomgå en snabbinformation om vad som gäller för respektive roll. Olycksfallsförsäkring ingår för all personal. 

Har du några frågor eller funderingar, kontakta oss på 08-559 24 859 eller på pereriknorback@msn.com