Hyr en bil eller en Garmin Catalyst i samband med MSSK trackday

Passa på att hyra en bil i samband med MSSKs trackday. Vi erbjuder Aquila Synergy, Legend Car, MG ZR160 JTCC eller Mazda 3 Sport 2.0. Vi har dessutom en digital förarcoach i Garmin Catalyst som kan hyras i samband med dessa trackdays. Hyresperioden för bilar är ca 15 minuter och för Garmin Catalyst hela trackdayen. 

Notera att du behöver en engångslicens vid bilhyra om du sakar en SMA ettårslicens.