Förregistrering MSSK Trackdays 

Från 2022 skall alla som kör på MSSKs trackdays vara medlemmar och vara förregistrerad. Det förenklar när du anmäler dig via "Anmälan Trackday" då du då bara behöver ange namn, ev. medåkare och vilket event vid respektive bokning. Om du förregistrereat dig tidigare år så behöver du inte göra det igen om det inte är några uppgifter du vill ändra.

Om du tror att du kommer köra fler än två olika bilar så ange "Flera" under Fordon 2 (om flera) och Vagnboksnummer/Reg.nummer 2. Info om LED-puck, villkor för trackday etc. finns nedan