8/8 är fullbokat!

MSSK-dagen 8:e augusti

Hej sportbilsvänner

Som inte undgått någon så har sommaren 2020 varit något fullständigt annorlunda än vad vi varit van vid. Detta har fått effekter på oss alla och har bland annat inneburit att vi inte arrangerat några frukostträffar eller annat bortsett från trackdays.

Men nu känner vi att vi måste göra något. Vi tänkte därför ha ett öppet hus för MSSK-medlemmar på Mittsverigebanan i samband med MSSKs heldags-trackday där ni alla är välkomna och får dessutom bjuda med er en kamrat. Vi hoppa på god uppslutning så vi dels får många bilar på banan likväl som fina bilar i utställningen med de som inte vill köra.

Det blir bankörning hela dagen (även medbjuden får chansen att köra om vederbörande vill) och vi kommer även servera lunch, fika etc. och allt detta utan kostnad för både medlem och medbjuden.

Notera dock att om än att körningen är fri så måste ni köpa en engångs-licens om saknar ni SMA-årslicens och den kostar 200 kronor per person och behövs för både förare och eventuell medbjuden och detta MÅSTE göras i samband med anmälan.

Vill du inte köra bana så är du som sagt precis lika välkommen ändå, det kommer bli många trevliga fordon och likasinnade på plats så det kommer finnas annat att sysselsätta sig med.

Beroende på antal kan vi komma att dela upp de som vill köra i upp till tre olika grupper och dessa kommer baseras på hur snabba ekipagen är.

  • 08:50 Förarsammanträde
  • 09:00 Bankörning (20 minuter per grupp)
  • 12:00 Lunch
  • 13:00 Bankörning (20 minuter per grupp)
  • 16:00 Avslut

Anmälan är obligatorisk och skall vara gjord senast den 7/8 16:00 och ni nedan. Ni som redan anmält er och betalat behöver INTE anmäla er igen och vi kommer att återbetala anmälningsavgiften. 
OBS! Max 45 ekipage för bankörning och "först till kvarn" gäller!

Slutligen vill vi göra er uppmärksamma på att trotts att vi har stora ytor till vårt förfogande och många kommer sitta i sina bilar så måste vi vara försiktiga och respektera den sociala distansen och andra rekommendationer och regler från FHM. Träffen är av dessa skäl också publikfri och endast medlemmar och medbjudna kommer att släppas in på området

Markerar du nedan att du behöver engångslicens så behöver du inte göra mer utan du får licensnumret och ytterligare info på kontantfakturan när du betalat. 

Obs! Då vi kommer bli många bilar så är det viktigt att ni anmält er och betalat senast den 7:e före 16:00. Vi kommer inte kunna hantera anmälan eller ev. betalning på plats den 8:e!

Obs! Endast MSSKs medlemmar kan anmäla till detta event