Förregistrering, medlemsavgift och LED-puck

Om du har ansökt om medlemsskap och/eller beställt en LED-puck i samband med förregistreringen inför 2021 års trackdays, betala aktuell(a) belopp enligt följande

  • Medlemsavgift MSSK 480 kronor per år (202x-05-01 - 202x-04-30)
  • LED-puck 450 kronor

Betalning sker till;

  • Swish: 123 610 96 56
  • Bankkonto (Handelsbanken): 6350-320 508 811
  • Bankgiro: 841-2017
  • Skanna QR-koden (Swish) nedan, ange belopp och skicka
Märk betalningen med "förreg" 

Väl mött på MSSKs trackdays