Villkor för MSSKs trackdays

Corona-situationen

Med anledning av den rådande Corona-situationen så gäller följande;

 • Håll avstånd, vi har stora ytor så det finns inget skäl att stå "på varandra"
 • Tvätta händerna ofta 
 • Incheckning görs i samband med besiktning på din depåplats
 • Känner du dig inte helt ok så ta inte risken att smitta någon utan stanna hemma
 • Endast deltagare får vistas på anläggningen, ingen publik är tillåten
 • Följ utvecklingen i media och på Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se 
 • Vi håller digitalt förarmöte istället för fysiskt (se video nedan)

Licens

Är du en återkommande förare rekommenderar vi att du skaffar en SMA-licens som gäller ett år. För att få licensen skall du läsa igenom utbildningsunderlaget (klicka här) och sedan göra ett mycket enkelt teoriprov (klicka här). Denna licens är även giltig på andra SMA-event. 

Om du bara kör vid något enstaka tillfälle eller är medåkare så kan du teckna en SMA-engångslicens och det gör du i samband med att du skriver in dig på respektive Trackday. Kostnaden för SMA-engångslicens är f.n. 200 kronor.

Körkortsinnehav är inte nödvändigt för att erhålla licens. Olycksfallsförsäkring ingår i licenserna.

Krav på personlig utrustning

Både förare och eventuell medåkare skall under körning ha;

 • Hjälm
 • Heltäckande klädsel av bomull eller ylle
 • Skor av läder eller flamsäkert material
 • Handskar rekommenderas (läder eller flamsäkert material) 

Krav på fordon

Bilen behöver inte vara besiktigad men följande måste fungera.

 • Säkerhetsbälte 
 • Bromsljus
 • LED-puck
 • Hel- och halvljus (om körning i skymning, gryning eller mörker)
 • Bakljus (om körning i skymning, gryning eller mörker)
 • Blinkers (om bilen är utrustad med det)
 • Vindrutetorkare (om bilen är utrustad med det)
 • Gat- eller R-däck i gott skick

I övrigt gäller;

 • Maximal ljudnivå 95 dB
 • Inga läckage av vatten, olja, bromsvätska etc. får förekomma
 • Inga lösa föremål får finnas i bilarna
 • Markskydd skall användas i ban- och maskindepå vid underhåll eller reparation

Medåkning

Medåkning är tillåten om de personliga utrustningskraven uppfylls så som stol, bälten etc. och att dessa är anpassade för ändamålet. En SMA-engångslicens skall lösas (om man inte har SMA-årslicens) och det är också obligatoriskt att närvara vid förarmötet.

Inför körning

Ca 15 minuter Innan körningen påbörjas hålls obligatoriskt förarmöte där samtliga som avser köra skall delta och där vi informerar om dagens hålltider och rutiner samt övrig nödvändig information.

Generellt gäller 18 år som lägsta ålder för förare och 16 år för medåkare, undantag kan dock medges i speciella fall efter överenskommelse.  

Var medveten om att bilens hel- eller delkaskoförsäkring normalt inte gäller och att arrangören eller banägaren inte kan hållas ansvarig för. eventuella skador på fordonet eller annat.

Nytt för 2021, all tankning skall ske på startplattan för rallycrossen. Ingen tankning får ske vare sig i ban eller maskindepå. 

Körning

I de fall det inte är open pit är körpassen normalt 20 minuter långa och gruppbyte körs rullande under dagen. Maximalt antal samtidiga fordon på banan är 10, är det fler än 10 i någon grupp så delas den i två eller fler och kör i olika pass. 

Gruppindelning enligt följande;

 • Normalt och högt tempo (>1.10 varvtid på Mittsverigebanan)
 • Racingtempo (<1.10 varvtid på Mittsverigebanan)

Det finstilta

Sist men inte minst så kommer vi till det finstilta. Det är viktigt att du läser igenom detta. Du kommer också att få godkänna dessa villkor i samband med anmälan.

 • Som deltagare accepterar du fullt ansvar för alla kostnader för t.ex. bärgning, sanering, reparationer, tömd brandsläckare, absolmedel, återställning av sandfållor eller annat som eventuellt orsakas av dig eller ditt team.
 • I de allra flesta fall så gäller INTE bilens vagnskadegaranti/försäkring för bankörning.
 • MSSK kan inte hållas ansvarig för skada som uppkommer på bilar eller annat före, under eller efter eventet
 • All körning sker på egen risk
 • Kör inte på gränsen av din eller bilens kapacitet, talesättet "ingen kommer ihåg en fegis" är vida överdrivet och riskera kosta dig och andra mer än ni är beredd att betala... 
 • Visa hänsyn och respekt för övriga deltagare och personal på och på sidan av banan
 • Lyssna på förarinformationen inför respektive event genom att klicka här

Vad du godkänner genom att köra in på banområdet

 • MSSKs "Villkor för trackdays" (detta dokument)
 • att följa instruktionerna från MSSKs personal på plats, i PM och vid digitalt eller fysiskt förarmöte
 • att all körning sker på egen risk 
 • fullt ansvar för kostnader för t.ex. bärgning, sanering, reparationer, tömd brandsläckare, absolmedel, återställning av sandfållor eller annat som eventuellt orsakas av dig eller ditt team.
 • att MSSK eller banägaren inte kan hållas ansvarig för skada som uppkommer på bilar eller annat före, under eller efter eventet
 • att om jag inte har giltig SMA-ettårslicens, teckna en engångslicens
 • MSSKs hantering av personuppgifter (GDPR) klicka här
 • Jag har lyssnat på videon med förarinformation inför eventet (klicka här) och accepterar att följa vad som sagts