Säsongen 2021 och Corona-restriktioner

12.03.2021

Vi ser med tillförsikt fram emot trackday-säsongen 2021. Dock kommer vi även i år att lida av Corona-pandemin men vi ser ändå att det kommer påverka oss i relativt liten skala.

Så vitt vi kan bedöma utifrån idag gällande regler kommer vi att kunna hålla både racing-utbildningen den 2 maj likväl som våra 18 trackdays om än med ett viss anpassning vad gäller t.ex. avstånd. Vi kommer också att vädja till alla att anmäla sig och betala innan ni kommer till trackdayen för att minimera kontakt. 

Däremot bedömer vi det som väldigt svårt att kunna ha publik på dessa event under rådande förhållanden då det tar för mycket personal i anspråk för att på ett säkert sätt kunna hantera det. 

Vi kommer uppdatera informationen när det kommer ny regler vi måste ta hänsyn till. För att läsa mer om underlaget till vår bedömning så klicka här för vidare info på Mittsverigebanans hemsida.

Väl mött i vår till MSSKs intensivaste säsong hittills.