MSSK Trackdays 2021 och mer

21.09.2020

Trackweek så in i Norden

"Road legal Supercars crossing northern Scandinavia under the Midnight Sun. Three of the best race tracks in this part of the world. No noise limits, flat out! Only one concern, you are limited to one set of tires during this epic 2000 km adventure."

Ett spännande event, kan vi få ihop ett MSSK-team? Intresserad, maila mig på pereriknorback@msn.com samt gå in och läs mer på www.trackweek.se   


Racingutbildning 2021

Vi är glada att berätta att vi har bokat MSSKs första riktiga racingutbildning som kommer hållas söndagen den 2:a maj som start på säsongen. Kursen, som arrangeras av MSSK och MSR och som hålls av Speed Drivers Academy har 16 platser och är i första hand för MSSKs medlemmar. Läs mer om kursen här  


Nu har vi bokat 18 Trackdays (och blir nog fler) för 2021! 

Nu har vi bokat Trackdays på Mittsverigebanan för 2021 och det blir 12 kvällar och 6 heldagar och vi planerar även en mindre Timeattack-klubbserie. I samband med detta kommer det också ske en del förändringar och förbättringar jämfört 2020. Bland annat planerar vi följande;

 • Enklare bokning där bara namn samt godkännande av villkoren behöver fyllas i (förutsatt att man är MSSK-medlem och att man har SMA-årslicens).
 • 2020's priser för Trackdays kommer bibehållas 2021, dock kommer anmälan mindre än 24 timmar innan event-start kosta 100-200 kronor extra. Detta för att "pusha" för bokningar i tid så vi kan planera med kiosk, funktionärer och annat på ett effektivt sätt.
 • Medlemmar kommer kunna köpa ett säsongskort som inkluderar fri körning på alla trackday-event, både halv- och heldagar för 8500 kronor (dock ej ev. Timeattack).
 • Medlemmar kommer kunna köpa 6- respektive 13-eventskort där man får 6 körningar men betalar för 5 (2500 kronor) respektive får 13 för 10 (5000 kronor), dock ej ev. Timeattack. Med "körning" avses halvdag/kväll, heldag räknas som 2 körningar. Dessa kort är inte personliga utan kan överlåtas eller delas.
 • Arbete som funktionär ger fri körning i förhållandet 1:1, t.ex. arbete en kväll ger en fri kvällskörning (dock måste engångslicens lösas om SMA-årslicens saknas).
 • Transponder kommer finnas att hyra för de som vill få officiella tider registrerade. 
 • Vi avser att hålla alla eventen som publika om Corona-situationen eller liknande inte förhindrar det.
 • Vi planerar att köra en Timeattack-klubbserie med 3 deltävlingar, vi återkommer närmare säsongsstart om detta.
 • Vi tittar på en möjlighet till Trackday-försäkring som omfattar ditt fordon vid en eventuell olycka, mer om detta närmare säsongsstart.  

Bokade Trackdays 2021, H markerar heldag (helg):

 • 8/5 H (shake down 2021)
 • 13/5
 • 20/5
 • 27/5
 • 3/6
 • 13/6 H 
 • 17/6
 • 24/6
 • 1/7
 • 11/7 H
 • 15/7
 • 22/7
 • 29/7
 • 5/8
 • 14/8 H (MSSK-dagen)
 • 19/8
 • 26/8
 • 11/9 H

Planerade Timeattack-datum:

 • 12/6
 • 10/7
 • 21/8 

Frågor eller synpunkter tas med glädje emot på pereriknorback@msn.com