MSSK Trackdays 2021 och mer

Nu har vi bokat 18 Trackdays (och blir nog fler) för 2021! 

Nu har vi bokat Trackdays på Mittsverigebanan för 2021 och det blir 12 kvällar och 6 heldagar och vi planerar även en mindre Timeattack-klubbserie. I samband med detta kommer det också ske en del förändringar och förbättringar jämfört 2020. Bland annat planerar vi följande;

 • Enklare bokning där bara namn samt godkännande av villkoren behöver fyllas i (förutsatt att man är MSSK-medlem och att man har SMA-årslicens).
 • 2020s priser för Trackdays kommer bibehållas 2021, dock kommer anmälan mindre än 24 timmar innan event-start kosta 100-200 kronor extra. Detta för att "pusha" för bokningar i tid så vi kan planera med kiosk, funktionärer och annat på ett effektivt sätt.
 • Medlemmar kommer kunna köpa ett säsongskort som inkluderar fri körning på alla trackday-event, både halv- och heldagar för 8500 kronor (dock ej ev. Timeattack).
 • Medlemmar kommer kunna köpa 6- respektive 13-eventskort där man får 6 körningar men betalar för 5 (2500 kronor) respektive får 13 för 10 (5000 kronor), dock ej ev. Timeattack. Med "körning" avses halvdag/kväll, heldag räknas som 2 körningar. Dessa kort är inte personliga utan kan överlåtas eller delas.
 • Arbete som funktionär ger fri körning i förhållandet 1:1, t.ex. arbete en kväll ger en fri kvällskörning (dock måste engångslicens lösas om SMA-årslicens saknas).
 • Vi avser att hålla alla eventen som publika om Corona-situationen eller liknande inte förhindrar det.
 • Vi planerar att köra en Timeattack-klubbserie med 3 deltävlingar, vi återkommer närmare säsongsstart om detta.
 • Vi tittar på en möjlighet till Trackday-försäkring som omfattar ditt fordon vid en eventuell olycka, mer om detta närmare säsongsstart. 
 • Vi planerar en riktig racingutbildning i samband med shake-down den 8/5, mer om detta närmare säsongsstart.

Bokade Trackdays 2021, H markerar heldag (helg):

 • 8/5 H (shake down 2021)
 • 13/5
 • 20/5
 • 29/5 H
 • 3/6
 • 13/6 H 
 • 1/6
 • 24/6
 • 1/7
 • 11/7 H
 • 15/7
 • 22/7
 • 29/7
 • 5/8
 • 14/8 H (MSSK-dagen)
 • 19/8
 • 26/8
 • 11/9 H

Planerade Timeattack-datum:

 • 12/6
 • 10/7
 • 21/8 

Frågor eller synpunkter tas med glädje emot på pereriknorback@msn.com