Nominering styrelse, komité

15.01.2021

Inför 2021-2022 skall vi enligt stadgarna välja:

  • ordförande för 1 år
  • halva antalet övriga ledamöter för 2 år vardera
  • minst 2 suppleanter för ett år vardera
  • revisor samt revisorsuppleant för 1 år vardera
  • minst 2 ledamöter i valberedning för 1 år vardera

Ta chansen och anmäl dig till MSSK för att bli en del av vår styrelse eller nominera någon i din bekantskapskrets som är intresserad. Aktuell styrelse finner du här

Årsmötet kommer preliminärt hållas i april, inbjudan kommer gå it minst 4 veckor innan.