Medlemsavgifter

Nedan finner ni medlemsavgifterna baserade på i vilken månad man går med 

För medlemskap tecknade från och med januari till april betalas resterande av innevarande år plus nästkommande enligt ovan.