Nyheter

Kvällen den 14 juni klockan 18:00 på Mittsverigebanan kommer vi köra en brand och räddningsgenomgång för framförallt funktionärer men naturligtvis är alla MSSKs medlemmar också välkomna.

Anmäl dig till MSSKs funktionärsbank och anmäl dig som funktionär till våra event. Vi erbjuder en ersättning motsvarande 1:1, d.v.s. funktionär kväll, fri körning en kväll, funktionär förmiddag, fri körning en för- eller eftermiddag etc.

Nu är det bara en månad kvar till MSSKs trackday-premiär på Mittsverigebanan. Lördagen den 8 maj kör vi en heldag med allt vad det innebär. Trots att vi fortfarande dras med pandemin känner vi oss komfortabla att kunna genomföra säsongen men naturligtvis, framförallt inledningsvis, med extra försiktighet och ansvar.

I går, den 21/3 höll MSSK sitt årsmöte. Protokoll kommer läggas ut på hemsidan så snart det är signat men vi kan redan nu välkomna tre nya personer i styrelsen och dessa är Håkan Solander som valdes som ordförande på ett år samt Robert Olofsson och Rikard Bengtsson som valdes in på vardera 2 år. Rikard förärades också med den...

Inför 2021 öppnar vi Funktionärsbanken, detta då vi kommer behöva lite ytterligare hjälp med funktionärer för att effektivt och säkert kunna genomföra våra Trackdays. Vi erbjuder alla funktionärer från och med i år en kompensationsmodell baserat på ett 1:1-system.

Vi ser med tillförsikt fram emot trackday-säsongen 2021. Dock kommer vi även i år att lida av Corona-pandemin men vi ser ändå att det kommer påverka oss i relativt liten skala.

Årsmöte MSSK

17.02.2021

Söndag den 21:a mars klockan 15:00 kommer MSSK att hålla årsmöte. På grund av rådande Corona-situation kommer mötet hållas via Teams.