PM

MSSK Trackday 

Information

 • Datum - 2020-06-04
 • Arrangör - MSSK (Mittsveriges Sportvagnsklubb)
 • Event -  Trackday för alla MSSK-medlemmar subventionerat pris). Ej publikt, ej tävling, max 45 deltagare
 • Bana - Mittsverigebanan (Norrlands Motorpark AB)
 • Eventansvarig - Per-Erik Norbäck (630724-7814) 072-940 68 29
 • Försäkring - Motortävlingsförsäkring från SMA #2447
 • Licenskrav förare - SMA engångs- eller årslicens
 • Licenskrav medåkare - SMA engångs- eller årslicens
 • Besiktning - Görs vid din depåplats av MSSKs personal då även ankomstregistrering görs
 • Förarmöte - Hålls digitalt, klicka här för att se
 • Servering - Ingen servering
 • Övrigt - Vi kommer köra med digitala flaggljus på detta event

Tidsschema

 • Grindarna öppnas - 17:00
 • Förarmöte - 17:50-18:00
 • Bankörning - 18:00-21:00 


Per-Erik Norbäck