PM 2022

MSSK Trackday 

Information

 • Arrangör - Mittsveriges Sportvagnsklubb MSSK (www.mssk.nu
 • Event -  Trackday, ej tävling, max 45 deltagare
 • Bana - Mittsverigebanan (Norrlands Motorpark AB)
 • Eventansvarig - Per-Erik Norbäck (630724-7814) 072-940 68 29
 • Försäkring - Motortävlingsförsäkring från SMA #2447
 • Licenskrav förare - SMA engångs- eller årslicens
 • Licenskrav medåkare - SMA engångs- eller årslicens
 • Besiktning - Föraren utför en egenkontroll inför körning av personlig utrustning och fordon
 • Förarmöte - Hålls ca 10 minuter innan start, finns även digitalt, klicka här för att lyssna
 • Servering - Kiosken kommer normalt vara öppen
 • Övrigt - Vi använder digitala flaggljus (LED-puck) på alla MSSK-event