Säsongs- och 6/13-eventskort

Här kan du köpa säsongs- och rabattkort för 2021. Det finns tre typer av kort:

  1. Säsongskort - gäller samtliga 18 trackday-event på Mittsverigebanan 2021 (dock ej tävlingsavgift för ev. Timeattack-klubbtävling). Kortet kostar 8500 kronor, är personligt och ingen återbetalning av hela eller delar av outnyttjad tid är möjlig. Dock kan under speciella omständigheter kortet överlåtas eller delar av beloppet konverteras till ett 6/13-eventskort.   
  2. 6-eventskort - gäller för 6 kvälls-event vid MSSKs trackdays på Mittsverigebanan 2021 (dock ej tävlingsavgift för ev. Timeattack-klubbtävling). Vid heldags-event avräknas 2 kvälls-event. Kortet kostar 2500 kronor (motsvarar 5 kvälls-event) och är inte personligt utan kan överlåtas. Ingen återbetalning av hela eller delar av outnyttjade event är möjlig, dock kan kortet användas nästkommande år.
  3. 13-eventskort - gäller för 13 kvälls-event vid MSSKs trackdays på Mittsverigebanan 2021 (dock ej tävlingsavgift för ev. Timeattack-klubbtävling). Vid heldags-event avräknas 2 kvälls-event. Kortet kostar 5000 kronor (motsvarar 10 kvälls-event) och är inte personligt utan kan överlåtas. Ingen återbetalning av hela eller delar av outnyttjade event är möjlig, dock kan kortet användas nästkommande år.
  • Man måste vara MSSK-medlem och förregistrerad användare för att kunna nyttja dessa kort, är du inte redan förregistrerad kan du göra det nu eller efter beställningen genom att klicka här (öppnas i separat fönster)
  • Korten kan köpas av privatperson eller företag, dock måste en fysisk person anges som innehavare av kortet
  • Kortet måste vara betalt innan bokas av första eventet där kortet skall nyttjas
  • Eventuell fakturering (endast företag) sker med 10 dagar netto och fakturan skall vara betald innan bokning av första eventet där kortet skall nyttjas
  • Något fysiskt kort kommer inte utfärdas utan fakturan är ditt kvitto, "kortet" lagras digitalt hos MSSK
  • MSSK är inte momspliktigt så moms debiteras ej

Beställning av säsongs- och 6/13-eventskort öppnar i april 2021


Beställning av säsongs- eller 6/13-eventskort för 2021