Styrelse

Håkan Solander

Ordförande

Per-Erik Norbäck

Kassör

Rikard Bengtsson

Sekreterare

Jonas Grahn

Ordinarie Ledamot

Robert Olofsson

Ordinarie Ledamot

Mattias Norlén

Suppleant (första)

Vakant

Suppleant (andra)

Kommittéer

Medlemskommittén syfte är att skapa mervärden för MSSKs medlemmar så som medlemsrabatter, försäkringserbjudanden, företagsträffar och andra erbjudanden och arrangemang som gagnar medlemmarna. Även reklam och PR ligger under kommitténs paraply

Eventkommitténs arbete är att arrangera de primära eventen inom MSSK så som trackdays, frukost- och sportvagnsträffar etc., både lokalt och på annan ort.  Kommittén har också som uppgift att hålla koll så att lagar och regler följs under våra event.

Valberedning och revisor

Lennart Brandström

Revisor

Per-Erik Axehult

Revisorssuppleant

Magnus Dahlqvist

Valberedning (Sammankallande)

Tomas Ivarsson

Valberedning