Styrelse

Magnus Norrfelt

Ordförande

Per-Erik Axehult

Sekreterare (vice ordförande)

Per-Erik Norbäck

Kassör

Jonas Grahn

Ordinarie ledamot

Patricio Rivera  

Ordinarie ledamot

Mattias Norlén

Suppleant (första).

Vakant

Suppleant (andra).

Kommittéer

Vakant

Medlemskommittén

Vakant

Medlemskommittén

Vakant

Eventkommittén

Vakant

Eventkommittén

Vakant

Medlemskommittén

Vakant

Eventkommittén

Medlemskommittén syfte är att skapa mervärden för MSSKs medlemmar så som medlemsrabatter, försäkringserbjudanden, företagsträffar och andra erbjudanden och arrangemang som gagnar medlemmarna. Även reklam och PR ligger under kommitténs paraply

Eventkommitténs arbete är att arrangera de primära eventen inom MSSK så som bankörning, frukost- och sportvagnsträffar etc., både lokalt och på annan ort.  Kommittén har också som uppgift att hålla koll så att lagar och regler följs under våra event.

Valberedning och revisor

Göran Sörgren

Revisor

Vakant

Revisorssuppleant

Magnus Dahlqvist

Valberedning (Sammankallande)

Ulrik Forsberg

Valberedning

Tomas Ivarsson

Valberedning