Styrelse

Per-Erik Norbäck

Ordförande

Per-Erik Axehult

Sekreterare (vice ordförande)

Per-Erik Norbäck

Kassör

Jonas Grahn

Ordinarie ledamot

Patricio Rivera  

Ordinarie ledamot

Mattias Norlén

Suppleant (första).

Ylva Norrman Rivera

Suppleant (andra).

Kommittéer

Medlemskommittén syfte är att skapa mervärden för MSSKs medlemmar så som medlemsrabatter, försäkringserbjudanden, företagsträffar och andra erbjudanden och arrangemang som gagnar medlemmarna. Även reklam och PR ligger under kommitténs paraply

Eventkommitténs arbete är att arrangera de primära eventen inom MSSK så som bankörning, frukost- och sportvagnsträffar etc., både lokalt och på annan ort.  Kommittén har också som uppgift att hålla koll så att lagar och regler följs under våra event.

Valberedning och revisor

Lennart Brandström

Revisor

Göran Sörgren

Revisorssuppleant

Magnus Dahlqvist

Valberedning (Sammankallande)

Tomas Ivarsson

Valberedning