MSSK Trackdays

MSSK arrangerar ett flertal Trackdays på Mittsverigebanan under året där både medlemmar och icke medlemmar i MSSK kan delta. Medlemmar har ett rabatterat pris samt förtur till alla event. 

Regler och villkor för MSSKs track days finner du nedan

Vi kör dessa Trackdays under SMA-flagg vilket innebär att samtliga deltagare måste ha antingen en SMA-årslicens eller en SMA-engångslicens. MSSK har i samarbete med SMA också den arrangörsförsäkring som krävs i enligt med "Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring". 

Grindarna öppnar ca 1 timme innan eventet och bokning och betalning skall vara gjord innan man får tillträda bandepån. Anmälan kan göras fram tills en timme före start men notera att det är ett tillägg på anmälningsavgiften om du anmäler dig senare än 24 timmar före eventet. 

Aktuella trackdays

Välkommen tillbaka under våren 2021