MSSK Trackdays

MSSK kommer att arrangerar minst 18 Trackdays på Mittsverigebanan där medlemmar i MSSK är välkomna att delta. Regler och villkor för MSSKs track days finner du längs ner på sidan.

Vi kör dessa Trackdays under SMA-flagg vilket innebär att samtliga deltagare måste ha antingen en SMA-årslicens eller en SMA-engångslicens. MSSK har via Mittsverigebanan i samarbete med SMA också den arrangörsförsäkring som krävs i enligt med "Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring". 

Grindarna öppnar ca 1 timme innan eventet och bokning och betalning skall vara gjord innan man får tillträda bandepån. Anmälan kan göras fram tills en timme före start men notera att det är ett tillägg på anmälningsavgiften om du anmäler dig senare än 24 timmar före eventet.