MSSK Trackdays

MSSK arrangerar ett flertal Trackdays på Mittsverigebanan under året där både medlemmar och icke medlemmar i MSSK kan delta. För icke medlemmar utgår en kostnad för att köra, klicka på "BOKA TRACKDAY EJ MSSK-MEDLEM" för prisuppgifter för de olika eventen.

Vi kör dessa Trackdays under SMA-flagg vilket innebär att samtliga deltagare måste ha antingen en SMA-årslicens eller en SMA-engångslicens. MSSK har i samarbete med SMA också den arrangörsförsäkring som krävs i enligt med "Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring" 

Du som inte är medlem, bli det! En hel massa banåka för endast 2 800 kronor per år  - för du vet väl att du åker kostnadsfritt på alla MSSK-event på Mittsverigebanan.


Licens

Är du en återkommande förare rekommenderar vi att du skaffar en SMA-licens som gäller ett år. För att få licensen skall du läsa igenom utbildningsunderlaget (klicka här) och sedan göra ett mycket enkelt teoriprov (klicka här). Denna licens är även giltig på andra SMA-event. Kostnaden för SMA-licens är f.n. 550 kronor per år.

Om du bara kör vid något enstaka tillfälle eller är medåkare så kan du teckna en SMA-engångslicens och det gör du i samband med att du skriver in dig på respektive Trackday. Kostnaden för SMA-engångslicens är f.n. 200 kronor.

Körkortsinnehav är inte nödvändigt för att erhålla licens. Olycksfallsförsäkring ingår i licenserna.

Krav på personlig utrustning

Både förare och eventuell medåkare skall under körning ha;

 • Hjälm
 • Heltäckande klädsel av bomull eller ylle
 • Skor av läder eller flamsäkert material
 • Handskar rekommenderas (läder eller flamsäkert material) 

Krav på fordon

Bilen behöver inte vara besiktigad men följande måste fungera.

 • Säkerhetsbälte 
 • Bromsljus
 • Hel- och halvljus (om körning i skymning, gryning eller mörker)
 • Bakljus (om körning i skymning, gryning eller mörker)
 • Blinkers (om bilen är utrustad med det)
 • Vindrutetorkare (om bilen är utrustad med det)
 • Gat- eller R-däck i gott skick

I övrigt gäller;

 • Maximal ljudnivå 95 dB
 • Inga läckage av vatten, olja, bromsvätska etc. får förekomma
 • Inga lösa föremål får finnas i bilarna
 • Markskydd skall användas i ban- och maskindepå vid underhåll

Medåkning

Medåkning är tillåten om de personliga utrustningskraven uppfylls så som stol, bälten etc. och att dessa är anpassade för ändamålet. En SMA-engångslicens skall lösas (om man inte har SMA-licens) och det är också obligatoriskt att närvara på förarmötet.

Inför körning

Inskrivning skall ske senast 20 minuter före körning påbörjas. Vid inskrivning skall i förekommande fall kvitto på betald anmälningsavgift samt licens kunna uppvisas.

15 minuter Innan körningen påbörjas hålls obligatoriskt förarmöte där samtliga som avser köra skall delta och där vi informerar om dagens hålltider och rutiner, de olika flaggorna vi använder och vad de betyder samt övrig nödvändig information.

Generellt gäller 18 år som lägsta ålder för förare och 16 år för medåkare, undantag kan dock medges i speciella fall efter överenskommelse.  

Körning

Körpassen är normalt 20 minuter långa och gruppbyte körs rullande under dagen. Maximalt antal samtidiga fordon på banan är 10, är det fler än 10 i någon grupp så delas den i två eller fler och kör i olika pass. Vid få deltagare kan open pit tillämpas, beslut om det tas på förarmötet.

Gruppindelning enligt följande;

 • Normalt och högt tempo (>1.10 varvtid på Mittsverigebanan)
 • Racingtempo (<1.10 varvtid på Mittsverigebanan)

Det finstilta

Sist men inte minst så kommer vi till det finstilta. det är viktigt att du läser igenom detta. Du kommer också att få godkänna dessa villkor i samband med inskrivningen.

 • Som deltagare accepterar du fullt ansvar för alla kostnader för t.ex. bärgning, sanering, reparationer, återställning av sandfållor eller annat som eventuellt orsakas av dig eller ditt team
 • I de allra flesta fall så gäller INTE bilens vagnskadegaranti/försäkring för bankörning.
 • MSSK kan inte hållas ansvarig för skada som uppkommer på bilar eller annat före, under eller efter eventet
 • Ingen officiell tidtagning eller annan form av tävlingsmoment får förekomma 
 • All körning sker på egen risk, visa respekt på och utanför banan 
 • Kör inte på gränsen av din eller bilens kapacitet, talesättet "ingen kommer ihåg en fegis" är vida överdrivet och riskera kosta dig och andra mer än ni är beredd att betala...